Sutinan haastattelu ja uuden EP:n arviointi desibeli.net:issä!

Mika Rothin tekemä haastattelu desibeli.netissä! Sutinan ”S” löytyy myös marraskuun arvioista.